Inkomensgrens

Let op
Als uw belastbaar inkomen hoger is dan € 44.035,– (eenpersoonshuishoudens) of € 48.625,– (meerpersoonshuishoudens) is de kans dat wij u een woning kunnen aanbieden klein.

Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende grenzen:

  • Inkomensgrens eenpersoonshuishouden 2023: € 44.035 (was: € 40.765)
  • Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens 2023: € 48.625 (was: € 45.014)

In verband met regels die het Rijk vanuit de Europese Gemeenschap jaarlijks oplegt, dienen wij in 2022 tenminste 85% van onze vrijkomende woningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 44.035,–/€ 48.625,–.

Maximaal 15% van alle toewijzingen mag worden gedaan aan huishoudens met een hoger inkomen. Zodra wij constateren dat de grens van 85% in het gedrang komt, zal de toewijzing van woningen aan huishoudens met een belastbaar inkomen dat hoger ligt dan bovengenoemde bedragen worden opgeschort tot een nader te bepalen moment.

De woningzoekende die niet in aanmerking kan komen voor een woning omdat de grens van 85% is bereikt, kan alsnog een woning toegewezen krijgen zodra de Woningstichting vaststelt dat er weer ruimte is binnen de vastgestelde inkomensgrenzen.

Wilt u zich toch inschrijven voor woonruimte? Houdt u rekening met langere wachttijden.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons