Update- Nieuwbouw Molenvaart

Update 7 februari 2023 – De start is gemaakt met de voorbereidingen van de nieuwbouw van twee woongebouwen aan de Molenvaart (tegenover de Hema). Dat de voorbereidingen gestart zijn is niet onopgemerkt gebleven. Regelmatig krijgen we vragen over wanneer de woningen klaar zijn, wanneer deze geadverteerd worden, wat de huur zal zijn en vooral of het nog mogelijk is om hiervoor in aanmerking te komen. Hieronder geven we daarom een update over de meest actuele informatie.

Start bouw

Begin maart 2023 zal er worden gestart met de bouw van deze 22 zeer energiezuinige nieuwbouwappartementen. Onder normale omstandigheden kunnen de appartementen na een bouwtijd van een jaar klaar zijn voor de verhuur.

Tegenwoordig houden we een flinke slag om de arm wanneer we het hebben over de oplevering van nieuwbouw. Naast de gebruikelijke tegenslagen zoals ‘slecht weer’, hebben we tegenwoordig ook te maken met vertragingen in de levering van materialen en installaties.

Voor wie?

De nieuwbouwappartementen aan de Molenvaart zijn uitsluitend bestemd voor (jonge)senioren. Reageren op deze woningen is daarom alleen mogelijk vanaf 55 jaar.

Vanwege de druk op de woningmarkt is het voor huishoudens met lagere inkomens én middeninkomens erg moeilijk om geschikte woonruimte te vinden. De woningen zullen daarom worden verdeeld over twee typen huishoudens:

(1) huishoudens met een lager inkomen

(2) huishoudens met een middeninkomen.

(1) Huishoudens met een lager inkomen

Van de 22 woningen worden 14 woningen toegewezen aan huishoudens met een lager inkomen.

Voor eenpersoonshuishoudens geldt hiervoor een inkomen tot € 44.035.

Voor tweepersoonshuishoudens geldt een inkomen tot € 48.625.

(2) Huishoudens met een middeninkomen

Van de 22 woningen worden 8 woningen toegewezen aan huishoudens met een middeninkomen.

Voor eenpersoonshuishouden is dat een inkomen vanaf € 44.035,-  

Voor tweepersoonshuishouden is dit een inkomen vanaf € 48.625.

Het maximum inkomen voor beide huishoudgroottes is €73.031,-.

Huur en servicekosten

Huur huishoudens met een lager inkomen

Voor de 14 appartementen op de begane grond en de eerste verdieping ligt de huur op de tweede aftoppingsgrens. In 2023 is dat € 693,-. Voor deze appartementen geldt het tweehurenbeleid. Dit beleid houdt in dat woningzoekenden met een lager inkomen toch in aanmerking komen voor deze woningen. De huur wordt dan verlaagd naar de lage aftoppingsgrens als blijkt dat de huur niet passend is voor het inkomen. Klik hier voor meer informatie over het tweehurenbeleid.

Huur middeninkomens

Voor de 8 bovenste appartementen wordt een huur gerekend van ongeveer € 800,-.

Deze penthouses met een riant uitzicht, ruimere woonkamer en balkon over de gehele breedte van het appartement, zijn uitsluitend bestemd voor huishoudens met een middeninkomen (zie: huishoudens met een middeninkomen (2)). 

Huishoudens met een inkomen vanaf € 73.031,-  komen niet in aanmerking.

Let op! Voor de toewijzing van woningen aan huishoudens met een middeninkomen geldt het tweehurenbeleid niet. Ook dient men voor deze woningen aan te tonen dat men na het pensioen geen inkomensval krijgt waardoor men onder deze inkomensgrens komt.

Servicekosten

De servicekosten zullen ongeveer € 60,- bedragen. Servicekosten bestaan onder andere uit kosten voor: glasbewassing, schoonmaakkosten van de algemene ruimtes, energiekosten voor lift en algemene ruimtes en zonnepanelen.

Toewijzing van de woningen

Om voor deze appartementen in aanmerking te komen moet u eerst ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonmatch. Op deze website worden de woningen geadverteerd. Het streven is om de woningen in september 2023 te adverteren.

Woningstichting Anna Paulowna vindt het belangrijk dat het realiseren van nieuwbouw er ook voor zorgt dat er doorstroming komt in de bestaande woningen. Daarom krijgen huurders van Woningstichting Anna Paulowna voorrang voor deze nieuwe appartementen, zodat hun huidige woning vrijkomt voor de andere woningzoekenden die al lang wachten op een woning.

12 woningen voor woningzoekenden die huurder zijn van Woningstichting Anna Paulowna

Van de 22 woningen zijn 12 woningen bestemd voor woningzoekenden die huurder zijn van Woningstichting Anna Paulowna en daardoor huidige huurwoning zullen opzeggen

De zogenaamde doorstromers.  Deze kandidaten hebben de eerste keuze uit de 22 appartementen.

(Let op! Bent u een doorstromer én heeft u een midden inkomen? Dan komt u alleen in aanmerking voor de bovenste woningen. )

10 woningen voor woningzoekenden die ingeschreven staan bij Woonmatchkopnh

De resterende 10 woningen vervolgens op www.woonmatchkopnh.nl geadverteerd.

Inwoners van de gemeente Hollands Kroon krijgen voorrang op woningzoekenden van buiten de gemeente. 

Archief

Tekeningen Molenvaart Let op: aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatiebrief Molenvaart februari 2021.

Informatiebrief Molenvaart december 2020.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons