Nieuwbouw Burg. Mijnlieffstraat

21 juli 2023 – Op de 2 locaties van de Burg. Mijnlieffstraat 31 t/m 41 en 88 t/m 98 in Anna Paulowna wordt vanaf oktober 2023 gestart met de sloop van de huidige woningen en met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van 13 levensloopbestendige en zeer energiezuinige woningen. Hieronder geven we alvast wat informatie over deze plannen. Op de locatie waar nu huisnummers 31-41 staan komen 8 van deze woningen, op de locatie waar nu huisnummers 88-98 staan komen 5 van deze woningen.

Start bouw

Vanaf oktober 2023 zal gestart worden met de sloop van de huidige woningen en de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. De bouwwerkzaamheden beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2024. Onder normale omstandigheden is de verwachting dat de woningen na een bouwtijd van circa een jaar klaar zijn voor de verhuur.

Tegenwoordig houden we een flinke slag om de arm wanneer we het hebben over de oplevering van nieuwbouw. Naast de gebruikelijke tegenslagen zoals ‘slecht weer’, hebben we tegenwoordig ook te maken met vertragingen in de levering van materialen en installaties.

Straat en parkeren

De woningen worden voorzien van extra parkeerplaatsen zowel achter de woningen (bij de locatie van no 31-41) als voor de woningen (bij de locatie no 88-98). Deze nieuwe inrichting van straat en parkeren wordt door hetzelfde ingenieursbureau ontworpen als dat van de huidige herinrichting van de straat. Dus zal qua ontwerp en uitvoering goed aansluiten bij de weginrichting die de gemeente het komend jaar aanlegt in de Burg. Mijnlieffstraat.

Situatieschets Burg. Mijnlieffstraat 31-41
Situatieschets Burg Mijnlieffstraat 88-98

Voor wie?

De levensloopbestendige woningen zijn in principe geschikt voor elk huishouden. Met een slaapkamer en badkamer op de begane grond is het mogelijk om als senior lang zelfstandig te blijven wonen. Maar ook voor een starter of klein gezin is de woning zeer geschikt.

Plattegrond benedenverdieping
Plattegrond bovenverdieping

Huur en servicekosten

Voor de 13 levensloopbestendige woningen wordt de huur bepaald op de tweede aftoppingsgrens. In 2023 is dat € 693,-. Voor deze woningen geldt het tweehurenbeleid. Woningstichting Anna Paulowna vindt het belangrijk dat ook woningzoekenden met een lager inkomen in aanmerking kunnen komen voor deze nieuwbouw woningen. Is dit het geval, dan wordt de huur verlaagd naar de lage aftoppingsgrens. Klik hier voor meer informatie over het tweehurenbeleid.

Servicekosten

De servicekosten zullen ongeveer € 35,00 bedragen. Servicekosten bestaan onder andere uit kosten voor: glasfonds en huur zonnepanelen.

Toewijzing van de woningen

Om voor deze woningen in aanmerking te komen moet u eerst ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonmatch. Op deze website worden de woningen geadverteerd. Het streven is om de woningen vanaf september 2024 te adverteren.

Woningstichting Anna Paulowna vindt het belangrijk dat het realiseren van nieuwbouw er ook voor zorgt dat er doorstroming komt in de bestaande woningen. Daarom krijgen huurders van Woningstichting Anna Paulowna voorrang voor deze nieuwe woningen, zodat hun huidige woning vrijkomt voor de andere woningzoekenden die al lang wachten op een woning.

7 van de 13 woningen bestemd voor woningzoekenden die huurder zijn van Woningstichting Anna Paulowna

Van de 13 woningen zijn 7 woningen bestemd voor woningzoekenden die huurder zijn van Woningstichting Anna Paulowna en daardoor hun huidige huurwoning zullen opzeggen. De zogenaamde doorstromers. Deze kandidaten hebben de eerste keuze uit de 13 woningen.

De resterende 6 woningen worden vervolgens geadverteerd via www.woonmatchkopnh.nl voor alle woningzoekenden. Vanwege het karakter ‘levensloop’ van deze woningen, krijgen inwoners van de gemeente Hollands Kroon voorrang op woningzoekenden van buiten de gemeente. 

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons