Medehuurderschap

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap dan bent u volgens de wet medehuurder. Wanneer u samenwoont is uw partner niet automatisch medehuurder. Alleen wanneer uw naam op de huurovereenkomst staat vermeld bent u medehuurder.
De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Wilt u medehuurderschap aanvragen dan kunt u een aanvraag indienen na twee jaar samenwonen. U dient aannemelijk te maken dat u minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Dit kunt u o.a. aantonen via een uittreksel Basisregistratie Personen van u en uw partner en een kopie afschrift van een gemeenschappelijke bankrekening met juiste adressering.

Voor het aanvragen van medehuurderschap gebruikt u het: aanvraagformulier medehuurderschap

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons