Huurverlaging

De Wet eenmalige huurverlaging 2023, voor huurders met een lager inkomen is, op 1 maart 2023 in werking getreden. Dit betekent dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als ze relatief te duur wonen. Het gaat hierbij om inkomens tot 120% van het sociaal minimum én een huurprijs van meer dan € 575,03 per maand.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?

Er zijn een aantal voorwaarden:
• U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
• Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
• U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
• U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW
krijgt)

Mijn huurprijs is lager dan € 575,03. Kom ik in aanmerking voor eenmalige huurverlaging?

Nee, als uw netto huur lager is dan € 575,03 komt u niet in aanmerking voor huurverlaging.

Moet ik zelf iets veranderen in het betalen van mijn huur?

• Betaalt u via automatische incasso of digitale acceptgiro? Dan passen wij vanaf 1 juli uw huurbedrag aan
naar uw nieuwe (verlaagde) huur. U hoeft zelf niks aan te passen.
• Maakt u maandelijks de huur over of doet iemand anders dit voor u? Dan moet u het maandelijkse bedrag
wel zelf aanpassen. Dat kunnen wij niet voor u doen.

Heeft de eenmalige huurverlaging invloed op mijn huurtoeslag?

Huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van de
huur. Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist
meer. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging minder huurtoeslag krijgt. klik hier om een proefberekening te maken op de website van de belastingdienst.
Geef zelf uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/toeslagen of bel
naar de belastingtelefoon: 0800 – 0543. Zij passen dan uw huurtoeslag direct aan. Vergeet dit niet, anders
kan het zijn dat u later terug moet betalen.

Per wanneer gaat de eenmalige huurverlaging in?

Wij sturen u vóór 1 juni 2023 een brief als u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. De
huurverlaging gaat in vanaf 1 juli 2023.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?

• U hoeft niks te doen als u voldoet aan de voorwaarden en in 2021 al een laag inkomen had.U krijgt voor 1 juni automatisch bericht.

• U moet wél iets doen als u voldoet aan de voorwaarden en in 2021 nog geen laag inkomen had. U moet dan voor 31 december 2024 een aanvraag voor huurverlaging bij ons doen. Neem hiervoor contact met ons op via 0223-536700. U moet dan kunnen aantonen dat u in 2022/2023 al minimaal zes maanden lang een laag
inkomen heeft door recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Of een verklaring van de
boekhouder als u ZZP-er bent. Ook dient u aan te tonen/te verklaren wat de samenstelling van uw
huishouden is.

Hoeveel lager wordt mijn huur?

Komt u in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging? Dan wordt uw huur verlaagd naar € 575,03.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons