Aangenaam Besparen

Om de betaalbaarheid van onze woningen te garanderen en de woningvoorraad te verduurzamen voert Woningstichting Anna Paulowna sinds 2017 energiebesparende maatregelen uit onder de noemer Aangenaam Besparen.

Dit houdt in dat we woningen energiezuiniger maken door onder andere dak-, vloer- en gevelisolatie toe te passen. Ook plaatsen we mechanische ventilatiesystemen, zonnepanelen en hybride warmtepompen. We selecteren woningen die voor Aangenaam Besparen in aanmerking komen op basis van het strategisch voorraadbeleid. Ons doel is meer wooncomfort en lagere woonlasten voor de bewoners. Daarbij zorgen we voor minder CO2-uitstoot voor het milieu.

Minder energieverbruik, lagere lasten
De energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd tegen een huurverhoging. Tegelijkertijd gaan de bewoners besparen op hun energiekosten. Het principe van Aangenaam Besparen is dat de huurverhoging bij gemiddeld energieverbruik lager is dan de besparing op de energielasten. Naast meer wooncomfort en een bijdrage aan een beter milieu, levert het bij gemiddeld verbruik dus geld op voor de bewoner(s).

Medewerking bewoners
Inmiddels hebben wij ruim 500 woningen verduurzaamd, naar tevredenheid van de bewoners.  Voor deze projecten kregen wij nagenoeg de volledige medewerking voor het aanbrengen van de isolerende maatregelen. Maar liefst 85% van de bewoners kiest voor zonnepanelen, of heeft ze al. 

Plannen Aangenaam Besparen 2024
Ook in 2024 gaan we weer Aangenaam Besparen. Dat betekent het aanbrengen van een comfortpakket (vloer- en gevelisolatie, dakisolatie, kierdichting, mechanische ventilatie, zonnepanelen en een hybride warmtepomp). Indien mogelijk combineren we de werkzaamheden voor het project Aangenaam Besparen met andere noodzakelijke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerkzaamheden, of het vervangen van cv-ketels.

In 2024 zijn de volgende woningen aan de beurt voor Aangenaam Besparen:
– Weth. Berbeelaan 1 t/m 15
– Dr. Veenislaan 2 t/m 16 & 15 t/m 25 
– Mr. Dr. Jonkerlaan 109 t/m 139 
– Weth. Berbeelaan 22 t/m 44 
– Weth. Berbeelaan 35 t/m 61 
– Weth. Berbeelaan 18, 18a, 20 & 20a 

We begrijpen dat dit soort werkzaamheden invloed hebben op het dagelijks leven van onze bewoners. Daarom brengen we bewoners tijdig op de hoogte van de planning en de verwachtingen.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons