Asbest

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in een ander materiaal en er niets mee gebeurt. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als er asbestvezels vrijkomen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als het materiaal wordt bewerkt (schuren/zagen, doorboren/schoonmaken) of verwijderd.

Waar moet ik op  letten bij een verhuizing of als ik ga klussen?

Bij een verhuizing of het klussen is het belangrijk na te gaan of u wellicht te maken krijgt met asbesthoudende materialen. Vooral als een oudere huurder verhuist of overlijdt, zijn kinderen/nabestaanden soms voortvarend in het leegmaken van de woning. Vaak worden dan ook vloeren en zeil verwijderd. Omdat betreffende bewoners in de meeste gevallen lang bij ons hebben gehuurd, is de kans dat er bijvoorbeeld asbesthoudend zeil aanwezig is (bij woningen met bouwjaar tot 1985) groot. Neem, voordat u een woning leeghaalt, daarom altijd eerst contact op met Woningstichting Anna Paulowna. Wij kunnen dan eventueel een inspecteur van een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Meer informatie omtrent asbest: klik hier

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons