Gratis service-onderhoud

 Wat houdt de extra service in grote lijnen in? Samenvattend: de overige zaken, tenzij te zijner tijd mocht blijken dat bepaalde onderdelen daarvan zich daarvoor, naar het oordeel van de stichting, niet lenen. Wij geven u de volgende voorbeelden:

  • Onderhoud en vervangen van kranen (ook kraanleertjes), stopcontacten, schakelaars etc.
  • Het hang- en sluitwerk, zowel binnen als van de gevelramen en deuren.
  • Het onderhoud en de vervanging van sanitaire zaken zoals wastafel, toiletpotten en toiletbrillen, stortbakken, doucheslangen en -koppen e.d.

Deze extra service zal zoveel mogelijk gelijktijdig met het gebruikelijke dagelijkse onderhoud worden uitgevoerd.Moeten er gelijktijdig veel onderhoudszaken worden uitgevoerd, dan wordt voorrang gegeven aan het onderhoud waartoe de stichting als verhuurder verplicht is. Daarnaast zal de extra dienstverlening alleen worden uitgevoerd als er geen twijfel bestaat omtrent de oorzaak van de gebreken c.q. schade. Mocht deze zijn ontstaan door mogelijk onjuist gebruik, nonchalance van de huurder of opzettelijke beschadiging van zaken dan blijft de huurder, ook financieel, verantwoordelijk. Bij het merendeel van de woningcorporaties dient u voor deze zaken tegen betaling een serviceabonnement te nemen. Woningstichting Anna Paulowna onderhoudt dit gratis voor u!

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons