Verkoop Anna Paulowna & Breezand

Behoefte aan levensloopbestendige woningen
In verband met de vergrijzing en de veranderingen in de zorg is er nu, maar zeker in de toekomst, een steeds groter wordende behoefte aan ruime levensloopbestendige woningen waarin men lang kan blijven wonen. Een woning met een slaapkamer en badkamer op de begane grond en met de mogelijkheid voor twee slaapkamers op de eerste verdieping.Woningstichting Anna Paulowna heeft nagenoeg geen woningen die aan deze beschrijving voldoen, terwijl er een overschot is aan eengezinswoningen.

Kosten van renovatie en aanpassing
De kosten om de woningen ‘levensloopbestendig’ te verbouwen door een slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren zijn zeer aanzienlijk.

Verkoopbesluit bestuur en ledenraad
Het bestuur en de ledenraad van onze vereniging hebben het besluit genomen om 144 woningen te gaan verkopen.Met de verkoopopbrengst willen we nieuw te bouwen, levensloopbestendige huurwoningen financieren.

Wat betekent dit voor de huurder?
De huurder kan de woning kopen en is volkomen vrij om te beslissen of hij dit wel of niet wil.De huurder heeft de mogelijkheid om te kiezen uit onderstaande drie opties:

  1. De huurder wil blijven huren
    Als de huurder de woning wil blijven huren, dan kan dat uiteraard!Woningbouwvereniging Anna Paulowna zal het reguliere onderhoud aan de woning blijven uitvoeren.
  2. De huurder wil kopen
    Als de huurder geïnteresseerd is om de woning te kopen, dan zullen wij in het najaar van 2014 een aanbod doen. In de komende maanden zullen in onze opdracht twee onafhankelijke taxateurs een prijsbepaling doen. Ons aanbod zal gebaseerd zijn op de uitkomsten van deze twee taxaties.
  3. De huurder wil verhuizen naar een andere (huur)woning
    Ook is het mogelijk dat de huurder wil verhuizen naar een andere (huur)woning. Wij helpen de huurder graag op weg bij het vinden van andere woonruimte. Als men geïnteresseerd is in een andere huurwoning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna, dan kan dit meestal binnen redelijk korte termijn gerealiseerd worden. Hiervoor kan direct contact worden opgenomen met een van onze woonconsulenten.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons