Huurwoningen voor middeninkomens

Huurwoningen voor woningzoekenden met een middeninkomen

De afgelopen jaren is het aantal betaalbare huurwoningen voor middeninkomens afgenomen. Sinds 1 januari 2021 heeft de overheid de regels voor het toewijzen van woningen aan huishoudens met een middeninkomen verruimd. Woningstichting Anna Paulowna heeft daarom besloten dat het beperkt huisvesten van woningzoekenden met een middeninkomen óók onze taak is. Hierdoor gaan we jaarlijks (maximaal) 15 % van de vrijkomende woningen toewijzen aan woningzoekenden met een middeninkomen.

Inkomenseisen middeninkomen

Onder middeninkomen verstaan we een jaarinkomen vanaf:

  • €47.699,- voor een eenpersoonshuishouden (prijspeil 2024)
  • €52.671,- voor een twee of meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2024)

Voor beide huishoudgroottes geldt een maximaal inkomen van €79.006,- 

Huurprijs voor middeninkomens

Voor middeninkomens hebben we de huur vastgesteld op € 800,- (2024)

Hoe kom ik met een middeninkomen in aanmerking voor een woning?

Als u voldoet aan de inkomenseisen kunt u zich inschrijven als woningzoekende. Inschrijven gaat digitaal via Woonmatch Kop van Noord-Holland en kost eenmalig 15 euro. De woningen worden toegewezen op basis van inschrijfduur. Vanaf het moment dat u staat ingeschreven bouwt u punten op. U bouwt 1 punt per ingeschreven dag op. Bent u al huurder van Woningstichting Anna Paulowna en reageert u op een andere woning van ons, dan krijgt u op dat moment 365 extra punten omdat u doorstromer bent. Voorwaarde is wel dat u de huur van uw huidige woning opzegt.

De inschrijving is persoonsgebonden.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons