Rechtmatigheid

Op grond van de Woningwet houdt de Autoriteit woningcorporaties (Aw)
toezicht op rechtmatigheid. Elk jaar vóór 1 december stuurt de Aw de beoordeling voor de staatssteunregeling over het voorgaande verslagjaar (volgens artikel 48, achtste
lid van de Woningwet) naar de corporatie.

Klik hier voor de brief over verslagjaar 2022.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons