Nieuwbouw Molenvaart

Update december 2023 – Inmiddels zijn alle 22 woningen toegewezen aan de nieuwe huurders. De bewoners hebben op donderdag 21 december een kijkdag gehad.

Update 26 September 2023 – De nieuwbouw aan de Molenvaart heeft zijn hoogste punt bereikt! Vandaag wordt de advertentie voor de eerste 12 woningen op WoonMatch gepubliceerd.

Start bouw

Bekijk onderaan deze pagina de sfeerimpressie voor de nieuwbouwwoningen op de eerste verdieping.

Begin maart 2023 is gestart met de bouw van deze 22 zeer energiezuinige nieuwbouwappartementen. Onder de huidige omstandigheden verwachten we de appartementen tegen het einde van het eerste kwartaal van 2024 op te leveren.

Voor wie zijn deze woningen?
De nieuwbouwappartementen aan de Molenvaart zijn uitsluitend bestemd voor (jonge) senioren. Reageren op deze woningen is daarom alleen mogelijk vanaf 55 jaar. Vanwege de druk op de woningmarkt is het voor huishoudens met lagere inkomens én middeninkomens erg moeilijk om geschikte woonruimte te vinden. De woningen zullen daarom worden verdeeld over twee typen huishoudens:

(1) huishoudens met een lager inkomen
(2) huishoudens met een middeninkomen

(1) Huishoudens met een lager inkomen

Van de 22 woningen worden 14 woningen toegewezen aan huishoudens met een lager inkomen.

Voor eenpersoonshuishoudens geldt hiervoor een inkomen tot € 44.035.

Voor tweepersoonshuishoudens geldt een inkomen tot € 48.625.

(2) Huishoudens met een middeninkomen

Van de 22 woningen worden 8 woningen toegewezen aan huishoudens met een middeninkomen.

Voor eenpersoonshuishouden is dat een inkomen vanaf € 44.035,-  

Voor tweepersoonshuishouden is dit een inkomen vanaf € 48.625.

Het maximum inkomen voor beide huishoudgroottes is €73.031,-.

Huur en servicekosten

Huur huishoudens met een lager inkomen
Voor de 14 appartementen op de begane grond en de eerste verdieping ligt de huur op de tweede aftoppingsgrens. In 2023 is dat € 693,-. Voor deze appartementen geldt het tweehurenbeleid. Dit beleid houdt in dat woningzoekenden met een lager inkomen toch in aanmerking komen voor deze woningen. De huur wordt dan verlaagd naar de lage aftoppingsgrens als blijkt dat de huur niet passend is voor het inkomen. Klik hier voor meer informatie over het tweehurenbeleid.

Huur middeninkomens
Voor de 8 bovenste appartementen wordt een huur gerekend van ongeveer € 800,-.

Deze penthouses met een riant uitzicht, ruimere woonkamer en balkon over de gehele breedte van het appartement, zijn uitsluitend bestemd voor huishoudens met een middeninkomen (zie: huishoudens met een middeninkomen (2)). Huishoudens met een inkomen vanaf € 73.031,-  komen niet in aanmerking.

Let op! Voor de toewijzing van woningen aan huishoudens met een middeninkomen geldt het tweehurenbeleid niet. Ook dient men voor deze woningen aan te tonen dat men na het pensioen geen inkomensval krijgt waardoor men onder deze inkomensgrens komt.

Servicekosten
De servicekosten zullen ongeveer € 60,- bedragen. Servicekosten bestaan onder andere uit kosten voor: glasbewassing, schoonmaakkosten van de algemene ruimtes, energiekosten voor lift en algemene ruimtes en zonnepanelen.

Toewijzing van de woningen

Om voor deze appartementen in aanmerking te komen moet u eerst ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonmatch. Op deze website worden de woningen geadverteerd.

Woningstichting Anna Paulowna vindt het belangrijk dat het realiseren van nieuwbouw er ook voor zorgt dat er doorstroming komt in de bestaande woningen. Daarom krijgen huurders van Woningstichting Anna Paulowna voorrang voor deze nieuwe appartementen, zodat hun huidige woning vrijkomt voor de andere woningzoekenden die al lang wachten op een woning.

12 woningen voor woningzoekenden die huurder zijn van Woningstichting Anna Paulowna
Van de 22 woningen zijn in ieder geval 12 woningen bestemd voor woningzoekenden die huurder zijn van Woningstichting Anna Paulowna en daardoor huidige huurwoning zullen opzeggen, de zogenaamde doorstromers.  Deze kandidaten hebben de eerste keuze uit de 22 appartementen.

Let op! Bent u een doorstromer én heeft u een midden inkomen? Dan komt u alleen in aanmerking voor de bovenste woningen.

10 woningen voor woningzoekenden die ingeschreven staan bij Woonmatchkopnh
Nadat de eerste 12 woningen zijn toegewezen, adverteren we de resterende 10 woningen geadverteerd op www.woonmatchkopnh.nl. Voor de toewijzing van deze woning geldt dat inwoners van de gemeente Hollands Kroon voorrang krijgen op woningzoekenden van buiten de gemeente. Om in aanmerking te komen voor deze woningen hoef je dus niet huurder te zijn van Woningstichting Anna Paulowna.

Sfeerimpressie

Bekijk hieronder de video voor een indruk van de woningen op de eerste verdieping

Bekijk hieronder de video voor een indruk van de woningen op de tweede verdieping

Archief

Tekeningen Molenvaart Let op: aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatiebrief Molenvaart februari 2021.

Informatiebrief Molenvaart december 2020.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons