Nieuwbouw Het Polderpark

Update maart 2024 – Zienswijzen ingediend bij de gemeente

De termijn om zienswijzen in te dienen voor project Het Polderpark is inmiddels verstreken. De gemeente Hollands Kroon heeft deze zienswijzen verzameld. Mensen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen van de gemeente een reactie. Dit kan enige tijd duren, omdat sommige antwoorden nader onderzoek vergen.

Update januari 2024 – Antwoorden op veelgestelde vragen

Tijdens de informatieavond over onze nieuwbouwplannen op 10 januari 2024 in Keijzershoff zijn vragen gesteld door bezoekers. De antwoorden op deze vragen hebben we verzameld en gedeeld met de geïnteresseerden. 

Bekijk de vragen en antwoorden.

3 Januari 2024

Aan het Kruiszwin, naast de Poldertuin, komen 31 sociale huurwoningen en 10 bouwkavels. Tussen de twee appartementengebouwen die Woningstichting Anna Paulowna nu bouwt aan de Molenvaart komt de toegangsweg naar de nieuwe buurt. In het Polderpark komt een hofje met 10 vrije bouwkavels en 2 hofjes met in totaal 31 huurwoningen. De toekomstige bewoners wonen straks dicht bij de voorzieningen van Anna Paulowna en toch midden in het groen. Door de riet- en graslanden en de nieuwe voetpaden wordt het een prachtige toevoeging aan het bestaande woningaanbod.   

Impressie van Het Polderpark


Extra huizen voor woningzoekenden
Wethouder Mark Versteeg heeft met plezier zijn handtekening gezet: “Deze wijk is een mooi voorbeeld van hoe je dicht bij de voorzieningen toch groen kunt wonen. De woningen die de woningstichting bouwt zijn geschikt voor mensen die kleiner of in een fantastische omgeving met veel natuur willen wonen. De kavels zijn perfect voor degenen die de stap naar een woning op maat willen maken. Zo zorgt het Polderpark voor doorstroming van onze inwoners naar een beter passende woning. Dat is iets waar wij onder andere met de woningstichting hard aan werken.”

Ook Ben Broxterman van Woningstichting Anna Paulowna is blij dat er extra huizen komen voor woningzoekenden in Anna Paulowna. “Op deze manier werken we aan een van onze grootste uitdagingen: het terugdringen van het woningtekort in Hollands Kroon. Het Polderpark biedt onze toekomstige sociale huurders echt iets bijzonders. Zowel de locatie als de inrichting van de wijk is uitzonderlijk mooi.” 

Wethouder Mark Versteeg is blij dat het plan nu ter inzage wordt gelegd. “De woningstichting is al vanaf 2006 met dit plan bezig. Het is regelmatig aangepast en besproken met verschillende bestuurders, gemeenteraden en omwonenden. Er zit veel tijd, geld en energie in en dat is terug te zien in het uiteindelijke ontwerp.” 
Om de wijk mogelijk te maken moet het bestemmingsplan aangepast worden. Dat traject loopt nu. De stukken vindt u vanaf 19 december via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannaam ‘Polderpark’). U kunt vanaf 23 december 2023 tot 3 februari 2024 uw op- en aanmerkingen kenbaar maken door een zienswijze in te dienen. 

Bovenaanzicht van Het Polderpark

Informatiebijeenkomst nieuwbouwprojecten
Woningstichting Anna Paulowna organiseert op woensdag 10 januari 2024 een inloopbijeenkomst over het Polderpark en andere nieuwbouwprojecten. Van 19:00 tot 20:30 uur kunt u binnenlopen in Wijksteunpunt Keijzershoff, Vreedenhof 66, in Anna Paulowna. Hier kunt u zien hoe de wijk eruit komt te zien. Ook kunt u vragen stellen aan medewerkers van Woningstichting Anna Paulowna en Gemeente Hollands Kroon. Tijdens deze inloopbijeenkomst geeft Woningstichting Anna Paulowna ook informatie over de bouwplannen op drie andere locaties in Anna Paulowna. Het gaat om Sportlaan 36, Burg. Mijnlieffstraat 31-41 en Burg. Mijnlieffstraat 88-98. 

Inschrijven
Wie interesse heeft in een bouwkavel van het Polderpark, kan zich inschrijven bij Woningstichting Anna Paulowna. Stuur hiervoor een e-mail naar info@wsap.nl o.v.v. Inschrijving bouwkavel Polderpark. Het inschrijven op de huurwoningen kan waarschijnlijk vanaf de tweede helft van 2025. Daarvoor is een inschrijving op Woonmatch essentieel.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons