Visitatie


Visitaties bieden onafhankelijk en gezaghebbend inzicht in de prestaties van woningcorporaties en dragen daarmee bij aan de legitimatie van corporaties.

In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance.

Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren.

Klik hier voor het volledige visitatierapport en de reactie van het bestuur en van de raad van toezicht op dit rapport van 12 juli 2021.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons