Integriteitscode

Woningstichting Anna Paulowna is een kleine organisatie waar de lijnen kort zijn. Wat de collega doet, wat de contacten zijn en welke beslissingen er worden genomen blijven niet onopgemerkt. Binnen de normen en waarden van de organisatie is het heel duidelijk wat wel en niet kan. Om eventuele misverstanden te voorkomen, heeft Woningstichting Anna Paulowna een integriteitscode vastgesteld. Hierin staat onder andere welke gedragsregels de corporatie hanteert voor bestuur en personeel. 

Integriteitscode Woningstichting Anna Paulowna

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Heeft u het idee dat medewerkers of bestuursleden van onze stichting niet integer handelen? Dan kunt u hiervoor terecht bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Rijksoverheid. U kunt hier niet terecht voor klachten, over bijvoorbeeld onderhoud aan uw woning of de hoogte van de huur. Die kunt u voorleggen aan onze stichting.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons