Energiebeleidsplan

Woningstichting Anna Paulowna wil haar bestaande woningvoorraad verder verduurzamen. Enerzijds is dit wenselijk, omdat Woningstichting Anna Paulowna graag een bijdrage wil leveren aan een duurzame wereld en anderzijds wil ze haar bewoners een comfortabele en energiezuinige woning bieden waarbij de woonlasten betaalbaar blijven.

Woningstichting Anna Paulowna wil haar middelen graag efficiënt inzetten en zoveel mogelijk huurders laten profiteren. In deze beleidsnotitie klik hier worden de uitgangspunten voor het verbeteren van de voorraad aangegeven. Er wordt een plan geformuleerd hoe dit aan te pakken.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons