Treasurystatuut

Het treasurystatuut van Woningstichting Anna Paulowna regelt alle financierings- en beleggingsactiviteiten met het bijbehorende risicobeheer en beschrijft alle activiteiten die erop gericht zijn de huidige en de toekomstige financiële risico’s in kaart te brengen en te beheersen. 

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons