Verbindingenstatuut

24 januari 2022

In dit verbindingenstatuut is het toetsingskader vastgelegd dat Woningstichting Anna Paulowna hanteert bij het aangaan, beheren en beëindigen van verbonden ondernemingen. Ook geeft het verbindingenstatuut kaders voor de wijze waarop Woningstichting Anna Paulowna het toezicht (governance) op verbonden ondernemingen organiseert. Klik hier voor het verbindingenstatuut.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons