Aedes Benchmarkonderzoek

Juni 2019

Woningstichting Anna Paulowna doet jaarlijks mee aan het Aedes Benchmarkonderzoek. Hierin worden de belangrijkste prestaties en kosten van de woningcorporaties in Nederland onderling vergelijkbaar gemaakt. Voor dit onderzoek worden door de woningcorporaties gegevens aangeleverd én wordt een deel van de huurders geënquêteerd (telefonisch of per e-mail). De enquêtes zullen plaatsvinden in juni/juli 2019.

Woningsticnting Anna Paulowna heeft USP Marketing Consultancy opdracht gegeven om de enquêtes uit te voeren. Met dit bedrijf hebben wij een overeenkomst afgesloten waarmee de privacy van onze huurders volledig wordt gegarandeerd. De gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek wat volledig anoniem is.

Deelname aan de enquête stellen wij bijzonder op prijs (het is niet verplicht).

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons