Nieuw: Woningdelen met een vriend

12 april 2024 |

Woningstichting Anna Paulowna geeft vrienden de kans om samen te wonen. Vanaf april 2024 krijgen vrienden in Hollands Kroon de kans om samen te wonen in een sociale huurwoning van Woningstichting Anna Paulowna. Hoofd Woondiensten AnneMieke Reesink heeft het concept Woningdelen opgezet als kans om meer mensen op de wachtlijst aan een woning te helpen. “Binnenkort maken we de eerste woning klaar voor twee vrienden.”


Wat is Woningdelen?
Bij het concept Woningdelen wonen twee alleenstaande volwassenen zonder liefdesrelatie samen in een sociale huurwoning. “Woningzoekenden mét een liefdesrelatie hebben namelijk al de mogelijkheid om met elkaar samen te wonen. Dat geldt ook voor mensen in een ouder/kind-relatie”, aldus AnneMieke. “Onze vriendenwoningen zijn daarom alleen bestemd voor vrienden die bereid zijn om de woning, de huur en de bijkomende verantwoordelijkheden samen te delen. Wij denken bijvoorbeeld aan een mooie eerste stap voor jongeren, om vanuit het ouderlijk huis, samen met een vriend, vriendin, broer of zus, in de eigen vertrouwde omgeving, zelfstandig te wonen. Maar in principe is Woningdelen voor alle leeftijden.”

Adverteren via Woonmatch
Woningstichting Anna Paulowna zet jaarlijks maximaal 10 procent van de vrijkomende woningen in als ‘vriendenwoning’. Volgens AnneMieke gaat het om woningen met minimaal twee gelijkwaardige slaapkamers. “We adverteren deze woningen zoals gebruikelijk via Woonmatch. Daar staat duidelijk bij vermeld dat het om een vriendenwoning gaat en wie daarvoor in aanmerking komt. Je moet dus allebei ingeschreven staan. Heb je met een vriend het plan om hieraan mee te doen, dan reageert degene met de meeste punten, om zo de beste kans te maken. Via een motivatiegesprek beoordelen wij of deze vrienden kunnen gaan samenwonen.”

Inschrijftijd terugverdienen
Het is de bedoeling dat vrienden voor een langere periode gaan samenwonen. Daarom stopt zoals gebruikelijk de inschrijving in Woonmatch bij het verkrijgen van een huurwoning. Omdat de woningstichting Woningdelen ziet als tussenstap, is besloten dat de vrienden hun inschrijftijd in Woonmatch kunnen terugverdienen. AnneMieke ziet hiervoor een goede reden: “We gunnen het deze mensen om desgewenst in de toekomst door te stromen naar een woning voor zichzelf, of bijvoorbeeld met een toekomstige partner. Over een periode van twee jaar kunnen zij de oorspronkelijke inschrijfpunten weer terugkrijgen. Bij verhuizen komt er weer een plekje vrij voor een andere woningzoekende.”

Terugdringen wachtlijsten en binding jongeren
Met de invoering van het concept Woningdelen kan Woningstichting Anna Paulowna twee woningzoekenden huisvesten in één woning. “Zo maken we meer tempo in het terugdringen van de wachtlijsten met woningzoekenden. Een tweede positief effect moet zijn, dat jongeren door het aanbieden van een deelwoning een ruimere mogelijkheid geboden krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. Ze hoeven dan niet naar de stad te vertrekken.”

Kijk voor meer informatie op de pagina over Woningdelen. Daar vindt u de voorwaarden en veelgestelde vragen over dit initiatief.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons