Koers

Woningstichting Anna Paulowna wil een stabiele corporatie zijn die betaalbare, kwalitatief goede woningen biedt en een prettige leefsituatie.

Wij stellen alles in het werk om de kwaliteit en klanttevredenheid vast te houden die we de afgelopen jaren geboden hebben. We realiseren dit niet door te groeien, maar juist door te kiezen voor een kleine, sterke organisatie die financieel gezond is en de boel goed op orde heeft binnen haar werkgebied.

Dit betekent dat we goed op de centen letten, taken en opgaven scherp afbakenen en onze aandacht zoveel mogelijk blijven concentreren op ons huidige werkgebied. Door de talenten van onze huidige groep medewerkers optimaal te benutten, houden we onze organisatie compact en slagvaardig. Tegelijkertijd intensiveren we de samenwerking met andere partijen in de regio, omdat we zo meer gedaan krijgen dan alleen. 

In het Koersplan vindt u uitgebreide informatie over onze koers. De Koersbrief geeft daar een samenvatting van.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.

Volg ons